Regelmatig kom ik professionals tegen die door persoonlijke blokkades vastzitten in hun ontwikkeling. Omdat zij niet verder komen zoeken ze naar een oplossing.
Bij het opstellen van de coachingsvraag blijkt de oorzaak van het ‘probleem’ vaak dieper te liggen dan de oorspronkelijke vraag.

Bij een effectief, oplossingsgericht coachingstraject gebruiken we de methodiek systemisch coachen, ontwikkeld door Bert Hellinger (1925). Systemisch coachen wordt zowel individueel als in groepen toegepast.

Wat is systemisch coachen?
 • Bij het systemisch coachen gaat het om het visualiseren van (on)bewuste oorzaken, verbanden en onderlinge relaties binnen systemen.
 • De coach kijkt naar de coachee als een individu binnen deze systemen.
 • Het familiesysteem neemt hierbij de belangrijkste rol in. Uiteindelijk doel is het innemen van de juiste plek binnen het systeem.
 • In mijn praktijk werken we met elementen die mensen en/of zaken symboliseren: de tafelopstelling.

Tafelopstelling: het proces bij individuele coaching
 • Met de coachingsvraag in gedachte stelt de coachee de elementen op een tafel in onderlinge relatie op. 
 • De coach pleegt interventies in de tafelopstelling om veranderingen in de onderlinge relaties te toetsen.
 • Bij een eerste interventie kan er al een verandering in het krachtenveld optreden.
 • Een tafelopstelling is voor de coachee een veilige manier om naar het krachtenveld te kijken.
 • De manier van opstellen geeft helderheid en inzicht in de situatie. Tijdens de sessie zoeken coach en coachee samen naar de oorzaak van het probleem.
 • Het kan voorkomen dat de oorzaak niet binnen een enkele sessie duidelijk is. Het is dan mogelijk doelgericht naar de oorzaak te zoeken door het proces stapje voor stapje te doorlopen.
 • Iedere stap is van invloed op het verandertraject dat de coachee doormaakt.

Het proces bij groepscoaching
 • Vanuit de groep kiest een coachee enkele deelnemers die als representant optreden.
 • Hierna stelt de deelnemer de representanten in relatie tot elkaar op.
 • Deze representanten voelen daadwerkelijk de verschillende emoties van de persoon op de plek waar zij zijn opgesteld. 
 • De coachee heeft de gelegenheid vragen te stellen aan alle representanten.
 • Ook kan de coachee interventies plegen om meer helderheid in de situatie te krijgen.

Resultaat
 • Na bewustwording van de oorzaak van het probleem kan de coachee een oplossingsrichting kiezen.
 • Uiteindelijk vindt een ‘herstel’ binnen de eigen systemen plaats doordat de coachee zijn of haar juiste plek inneemt.

Opstellingen werken krachtig bij persoonlijke ontwikkeling, mindful leiderschap, reïntegratie- en verandertrajecten.

Copyright VITALITEIT360

Blijf in Contact!

Volg mijn social media kanalen voor tips, nieuws, video's en blogs

Contactgegevens

Studio Aalsmeer
Vlinderweg 310
1432 MX  Aalsmeer
Tel: +31 (0)6  290 79 552
Email: info@vitaliteit360.nl

Disclaimer

De tekst op deze website is met grote zorg samengesteld. U kunt geen rechten ontlenen aan de aangeboden informatie.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
nr. 34262987 te Amsterdam.
BTW nr. NL001556414B20