Gladys Nurmohamed | Arbo en Vitaliteit
Doordat heel veel mensen nu al bijna een jaar thuiswerken door corona is fysieke en mentale gezondheid steeds belangrijker geworden.
Vitaliteit is een hot topic!

Vitaliteit geeft energie
Vanuit mijn optiek heeft vitaliteit alles te maken met energie, innerlijke balans en mentale veerkracht. Energieke medewerkers zijn vitaal en gemotiveerd.
Zij dragen bij aan het realiseren van de doelen en doelstellingen van de organisatie. Vitale medewerkers vormen het hart van de organisatie. Zij leveren energie, zijn productief en hebben een laag verzuimpercentage. Maar, ook vitale medewerkers kunnen - net als minder vitale medewerkers - last krijgen van teveel stress en ziek worden. Dit vertaalt zich in een hoger verzuimpercentage binnen de organisatie. 
In ons vakgebied werken de meesten van ons vanuit huis. Irritaties en spanningen door werk(druk) en/of privésituaties kunnen leiden tot stress of zelfs een burnout. Daarom is het belangrijk om aan onze vitaliteit te blijven werken. 

Het nut van vitaliteitsprogramma's
Een vitaliteitsprogramma biedt de organisatie de mogelijkheid om gestructureerd aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te werken. Het verbeteren van de vitaliteit van de medewerkers zorgt op termijn voor een hogere inzetbaarheid en daarmee een lager ziekteverzuim. 
Het gaat echter niet alleen om individuele vitaliteit en/of vitaliteit van teams maar vooral om de vitaliteit van de gehele organisatie. Hier ligt een uitdaging voor HR om samen met het management te werken aan het ontwikkelen en implementeren van een vitaliteitsprogramma. Cruciaal is het creëren van draagvlak op alle niveaus van de organisatie en het borgen van het programma. 

Plan van aanpak voor vitaliteit op de werkvloer
HR kan in samenwerking met het management de visie op vitaliteit opstellen en uitdragen. Het is wenselijk een aanpak te ontwikkelen die vitaliteit op individueel, team- en organisatieniveau bevordert. 
Naast het formuleren van de doelstellingen van het programma dienen deze meetbaar te zijn. Eén van de doelstellingen van het vitaliteitsprogramma is dat de medewerkers aan hun vitaliteit werken en dit blijven doen.
Door (onafhankelijk) onderzoek onder de medewerkers (alle niveaus) is het mogelijk hun wensen en behoeften in kaart te brengen. De resultaten van het onderzoek vormen een basis voor het ontwikkelen van het vitaliteitsprogramma.
Het betrekken van medewerkers bij de totstandkoming van het programma zorgt voor draagvlak. Denk daarbij aan het benoemen van ambassadeurs en het vastleggen van hun rol en taken. Door het stimuleren en realiseren van onderlinge samenwerking tussen medewerkers leren zij elkaar te helpen en te steunen.
Het toevoegen van vitaliteit in de portefeuille van de managers maakt het onderwerp concreet. Managers kunnen vanuit hun rol hun teamleden (blijven) informeren, inspireren en uitdagen. Dit resulteert in een hoger energieniveau in groepen en teams.
Het integreren van het vitaliteitsprogramma bij de onboarding van nieuwe medewerkers is een logische stap om vitaliteit binnen de organisatie te borgen.

Randvoorwaarden vitaliteitsprogramma's
Een breed en gevarieerd programma met modules over o.a. bewegen, mentale rust en gezonde voeding is een goede start.
Een goede organisatie en een up-to-date digitaal platform zijn essentieel voor een efficiënte uitvoering van het vitaliteitsprogramma.
Commitment van medewerkers is een voorwaarde. Alleen dan blijven medewerkers participeren in het programma. Een idee is om te werken met modules van 3 of 6 maanden met een challenge of een beloning,
Het is belangrijk om het gedrag van medewerkers te blijven monitoren en te meten. Met deze informatie en het monitoren van draagvlak binnen de organisatie is het mogelijk om op tijd bij te sturen.
Regelmatige communicatie over vitaliteit en het vitaliteitsprogramma op operationeel, tactisch en strategisch niveau maakt het onderwerp zichtbaar.
Denk daarbij aan:
  • vitaliteit als vast onderwerp in wekelijkse en/of maandelijkse nieuwsitems
  • inspirerende filmpjes (bijv. mini video, max. 3 minuten, met praktische tips)
  • best practices
  • strubbelingen (Laat ook de mindere ervaringen zien!)
Enkele tips:
  • Organiseer clinics voor groepen: korte kennismaking met een nieuwe activiteit.
  • Zet regelmatig laagdrempelige acties op het gebied van o.a. voeding, sport, beweging, mentale veerkracht.
  • Organiseer wekelijkse activiteiten voor thuis en buiten (met collega's op afstand) met eventueel een challenge.
  • Organiseer brainstormsessies in de buitenlucht (met collega's op afstand) zodra de corona maatregelen dit toelaten.
  • Pas intervisie toe om meer collega's met elkaar in contact te brengen en van elkaar te leren.
  • En beloon (coronaproof) groepsactiviteiten!
Vitale medewerkers geven ook buiten de organisatie een positieve bijdrage aan onze omgeving. Dat is precies wat we nodig hebben in de onzekere tijden waarin we nu leven!

Copyright VITALITEIT360Blijf in Contact!

Volg mijn social media kanalen voor tips, nieuws, video's en blogs

Contactgegevens

Studio Aalsmeer
Vlinderweg 310
1432 MX  Aalsmeer
Tel: +31 (0)6  290 79 552
Email: info@vitaliteit360.nl

Disclaimer

De tekst op deze website is met grote zorg samengesteld. U kunt geen rechten ontlenen aan de aangeboden informatie.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
nr. 34262987 te Amsterdam.
BTW nr. NL001556414B20